На 31.05.2017 година отвори врати Арт клуба на самодееца.

  Целта на клуба е да задоволява потребностите на местното население, свързани с:

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в град Вършец.

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

5. Да предоставя помещението на жителите на община Вършец за сбирки, тържества и детски партита.

6. Да развива и подпомага любителското и художествено творчество чрез нови технологии, като за целта създаде школа за графичен дизайн, триизмерно моделиране и принтиране с триизмерен принтер.

7. Да предоставя на гражданите на община Вършец художествена и научно – популярна литература за ползване на място, с цел развлечение.

8. Да предостави мултимедиен широкоекранен проектор за гледане на културно-развлекателни и спортни програми.

9. Да предостави детски съоръжения за обществено ползване.

Членовете на Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец, ползват отстъпка от 10% с клубни карти.

~ Сайта е изработен безвъзмездно от екипа на Varshets.info ~   (c) 2018 Monday the 16th - Joomla 3.3 Templates Free